71 352 63 54

Co możesz teraz zrobić?

Skontaktuj się z nami, przyjdź na konsultacje, przeczytaj porady ekspertów

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia daty i godziny konsultacji.

W trosce o dobro i bezpieczeństwo Pacjenta udzielamy rękojmi i gwarancji w naszej klinice – dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku, gdy Pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie i nie doprowadził do pełnej sanacji (pełne wyleczenie jamy ustnej)
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej ( zębów i uzupełnień protetycznych),
 • nie zgłasza się na co półroczne wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia,
 • nie uzupełnił brakujących zębów( na skutek czego dochodzi do przeciążeń pozostałych zębów) i zaburzeń w zgryzie,
 • użytkuje lub przechowuje uzupełnienia protetyczne niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • nie zgłosił placówce Dental Corner wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypełnień lub uzupełnień protetycznych,
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez,
 • uszkodził protezę poza jamą ustną.

Prosimy zapoznać się z warunkami gwarancji i rękojmi, podczas wizyty poprosimy Państwa o ich zaakceptowanie i podpis.

Co możesz teraz zrobić?

Skontaktuj się z nami, przyjdź na konsultacje, przeczytaj porady ekspertów

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia daty i godziny konsultacji.