Zadzwoń: +48 71 352 63 54
+48 71 352 63 54
  1. Home
  2. /
  3. Cennik
  4. /
  5. Warunki realizacji wizyt oraz rękojmi

Drodzy Pacjenci!

Poniższy dokument przedstawia zasady wykonania umowy oraz rękojmi.
Pacjent ma prawo skorzystać z rękojmi w ciągu roku od wykonania usługi stomatologicznej. Za wadę rozumie się nieprawidłowość uprzednio tkwiącą w materiale lub wadliwy sposób wykonania samej usługi stomatologicznej. Pierwszym warunkiem powodzenia leczenia oraz udzielenia rękojmi jest zaakceptowanie a kolejno zrealizowanie w całości ustalonego planu leczenia.

Drugim warunkiem są obowiązkowe wizyty na zabiegach higienizacyjnych – minimum raz na 6 miesięcy lub według zaleceń higienistki stomatologicznej. Zalecenia będą odnotowane w Państwa karcie medycznej. Podczas wizyty będzie wykonywany przegląd jamy ustnej oceniający przestrzeganie zalecanych zasad higieny oraz odpłatny zabieg higienizacji (skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) oraz zdjęcie RTG panoramiczne według potrzeb. Zabiegi wykonywane będą według aktualnego Cennika obowiązującego w Dental Corner.

Nie stosowanie się do zalecanych zasad higieny, uzgodnionych podczas wizyt kontrolnych lub nie dotrzymywania terminów wyznaczanych wizyt kontrolnych, powoduje utratę rękojmi.

Gabinet nie bierze odpowiedzialności za nieoczekiwane leczenie kanałowe. Po przeprowadzeniu przygotowania zęba do osadzenia na nim pracy protetycznej (korony lub mostu) oraz po osadzeniu ostatecznej pracy protetycznej, ząb może wymagać przeprowadzenia leczenia kanałowego, które po wcześniejszym ustaleniu z pacjentem wykonywane będzie na koszt pacjenta (jako dodatkowa procedura nie ujęta wcześniej w planie leczenia). Zdiagnozowanie konieczności leczenia kanałowego jest trudne we wczesnym rozpoznaniu i nie jest uwzględnione podczas planowania leczenia.

Dental Corner nie bierze odpowiedzialności za leczenie stomatologiczne i prace protetyczne wykonane w innym gabinecie stomatologicznym przed rozpoczęciem leczenia. Rękojmia nie obejmuje również przypadków odrzucenia implantu założonego przez innego lekarza oraz powikłań wkładu koronowo-korzeniowego i zęba leczonego kanałowo nawet w sytuacji, gdy stomatolog Dental Corner osadził na nim ostateczną prace protetyczną, a która w trakcie wykonywania nie dawała oznak do niepokoju.

Rękojmia nie obejmuje rozwiązań tymczasowych. Użytkowanie tymczasowych koron, mostów lub protez dłużej niż zalecane przez stomatologa może uszkodzić zęby (w tym implanty), na których ta praca jest osadzona, jak również pozostałe zęby oraz dziąsła.

Dental Corner gwarantuje utrzymanie cen zaproponowanych w planie leczenia. Realizację planu należy rozpocząć maksymalnie 6 miesięcy od dnia w, którym został przygotowany. Po tym czasie plan leczenia zostanie zaktualizowany według cennika obowiązującego w Dental Corner. Nowe plany leczenia oraz dodatkowe procedury ustalane będą według aktualnego cennika obowiązującego w Dental Corner.

Dokładamy wszelkich starań, żeby wizyty w naszym Gabinecie realizowane były terminowo. Z przyczyn od nas niezależnych może zaistnieć potrzeba dodatkowych wizyt poza ustalonymi podczas planowania leczenia. W zależności od planowanego leczenia, harmonogram może ulec zmianie, ze względów niezależnych od Dental Corner (przyczyny losowe oraz terminowość dostarczanych prac przez laboratoria protetyczne). W przypadku pacjentów spoza Wrocławia w zależności od wybranego środka transportu (bilet lotniczy, linie kolejowe), podczas rezerwacji wizyt rekomendujemy wybrać opcję z możliwością zmiany czasu dojazdu.

Decydując się na leczenie w Dental Corner, pacjent wyraża gotowość i uznaje fakt, iż wszelkie procedury medyczne będą wykonywane w lokalizacji placówki, tj. we Wrocławiu na ul. Bezpiecznej 2. Dental Corner nie zleca wykonywania poszczególnych etapów leczenia placówkom zewnętrznym, jak również nie finansuje takiego leczenia Pacjentowi, jeżeli ten zdecydował się na podjęcie jakiegoś etapu poza Dental Corner z jakichkolwiek przyczyn. W tym przyczyn związanych z trudnościami stawiennictwa w Dental Corner.

Akceptując plan leczenia, Pacjent wyraża gotowość przyjazdów do Dental Corner poza wyznaczonymi wizytami podczas planowania leczenia. Pacjent jest również świadomy, że terminy wizyt mogą ulec zmianie. Dokładamy wszelkich starań́, aby świadczyć́ usługi na jak najwyższym poziomie. Gabinet zawsze jest przygotowany na odbycie przez Państwa wizyty.

Wizyty odwołane później niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem powodują̨ dezorganizację pracy Gabinetu i skutkują̨ wymierną szkodą po naszej stronie, na którą składają̨ się m.in. koszty personelu, koszty mediów, utracone korzyści. Pacjenci, którzy minimum 2 razy odwołają wizyty później niż 24 godziny (dotyczy dni roboczych) przed planowaną wizytą lub nie stawią na wizytę, są zobowiązani wpłacić zadatek w wysokości 200 zł za godzinę na poczet zaplanowanej wizyty. Zadatek jest bezzwrotny w przypadku odwołania wizyty później niż 24 godziny przed ustalonym terminem lub niestawiennictwa na wizycie. Czas odwołania wizyt dotyczy wyłącznie dni roboczych. Celem umówienia wizyty pacjent zobowiązany jest wpłacić zadatek na wskazany numer konta, po uiszczeniu opłaty wizyta zostaje potwierdzona. W przypadku braku opłaty wizyty zostaje automatycznie anulowana przez nasz system rezerwacji wizyt.

Istnieje możliwość wykonania prac protetycznych w trybie expres, czas skrócony o kilka dni, jednakże cena w tym trybie jest wyższa i wynosi + 30% do ceny całkowitej.

Rękojmia ustaje, w sytuacji:

smileline logo
Najwyższej jakości leczenie ortodontyczne