Zadzwoń: +48 71 352 63 54
+48 71 352 63 54
  1. Home
  2. /
  3. Porady ekspertów
  4. /
  5. Porady ekspertów
  6. /
  7. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na urządzenie...
js__8436

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na urządzenie do piezochirurgii w ramach projektu unijnego

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Zakup innowacyjnego sprzętu medycznego celem wprowadzenia do oferty nowych usług medycznych”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na urządzenie do piezochirurgii w ramach projektu unijnego

smileline logo
Najwyższej jakości leczenie ortodontyczne