+48 71 352 63 54
  1. Home
  2. /
  3. Porady ekspertów
  4. /
  5. Porady ekspertów
  6. /
  7. Zapytania ofertowe w ramach projektu...
js__0454

Zapytania ofertowe w ramach projektu Unii Europejskiej „Zakup innowacyjnego sprzętu medycznego „

Zapytania ofertowe (1 i 2) w ramach projektu „Zakup innowacyjnego sprzętu medycznego celem wprowadzenia do oferty nowych usług medycznych.” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)

Zapytanie-ofertowe-001-skaner Zapytanie-ofertowe-002-piezochirurgia

Zapytanie-ofertowe-001-skaner

smileline logo
Najwyższej jakości leczenie ortodontyczne
Zadzwoń: +48 71 352 63 54